تاریخ امروز : چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱

  • test
  • oomph

مشاوره حقوقی

     این مشاوره مخصوص زوجهایی  است که مجوز انتقال جنین یا مجوز استفاده از رحم جایگزین را از مراجع قضایی دریافت ننموده اند. در این جلسه کل مراحل دریافت مجوزهای قانونی‌ توضیح داده         خواهد شد همچنین به سوالات حقوقی زوجهای نابارور پاسخ داده میشود.

بدون نظر