تاریخ امروز : چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱

  • test
  • oomph

اهدای جنین

در مواردی که مشکل ناباروری مربوط به مرد یا هر دو طرف باشد یا اینکه احتمال انتقال بیماریهای ژنتیکی‌ به فرزند وجود داشته باشد اهدا جنین استفاده خواهد شد در این روش موسسه ارشیا پس از انتخاب و گزینش زوجهای اهدا کننده و انجام آزمایشات سلامت مشاوره‌های روان شناسی‌ و کلیه آزمایشات لازم و اطمینان از سلامت جسمی‌ و اخلاقی‌ زوج‌های اهدا کننده کلیه هزینه‌ها و مراحل آماده سازی زوج اهدا کننده را انجام داده و پس از دریافت جنین، جنین هایی که از نظر کیفی‌ و قدرت باروری ضعیف هستند را از بین برده و صرفاً جنین هایی که طبق استاندارد‌های جهانی‌ قابلیت فریز ، انتقال و باروری دارند را به بصورت فریز نگهداری می‌کند.

لازم به ذکر است کلیه جنین های فریز شده‌ در مدت کمتر از یک هفته به زوج نابارور واگذار میگردد همچنین اطلاعات اهدا کنندگان این جنینهای فریز شده‌ از جمله اطلاعات ظاهری، گروه خونی و کلیه مشخصات زوج اهدا کننده به همراه جنین به طور کامل ثبت میشود تا زمانی‌ که زوج نابارور جهت دریافت جنین به موسسه ارشیا مراجعه میکند براساس مشخصات فردی و ظاهری و اخلاقی و اعتقادی و گروه خونی زوج نابارور جنین مناسب برایشان انتخاب گردد.

توضیحات بیشتر در جلسه مشاوره اولیه….

بدون نظر