تاریخ امروز : چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱

  • test
  • oomph

آدرس و شماره جدید مرکز ارشیا

کلینیک ارشیا به ساختمان جدید به آدرس زیر انتقال یافت:

رشت.بلوار شهید انصاری.خیابان ارشاد.نبش  بهار ۹٫مرکز خدمات درمانی ارشیا.

تلفن:۳۳۷۳۴۰۵۵-۳۳۷۳۴۱۰۵-۰۱۳

بدون نظر