تاریخ امروز : چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱

  • test
  • oomph

انتقال جنین های فریز

بسیاری از بیماران مراحلی از درمان خود را در شهری دیگر انجام داده و اینک تمایل دارند ادامه درمانشان در مرکزی دیگر انجام شوند .موسسه ارشیا این امکان را به بیمار می دهد که جنین های فریز شده خود را به مرکز درمان ناباروری دیگری که مد نظر دارند انتقال دهند. لازم به ذکر است تمام مراحل این انتقال توسط پرسنل مجرب موسسه ارشیا انجام خواهد گرفت

بدون نظر